Welkom op epok.org

Epok is in het kader van het TRIS-Project ontwikkeld als platform voor al wie met onderwijskwaliteit bezig is.
TRIS staat voor Transnationale Institutionele Samenwerking. Binnen dit project bleek behoefte te bestaan om het overleg over onderwijskwaliteit op een breder forum te brengen.

Om dat overleg gestalte te geven werd de website 'Epok.org' gecreëerd.

Functies

De website heeft verschillende functies. Vooreerst wil het up-to-date informatie bieden over al wat reilt en zeilt op het vlak van onderwijskwaliteit. Daarom zullen studiedagen aangekondigd worden, nieuwe publicaties, ontwikkelingen enz. Gebruikers van deze website kunnen nieuwe informatie steeds doorsturen naar hilde.sels@thomasmore.be.

Vervolgens wil deze website de verschillende instanties die met onderwijskwaliteit bezig zijn een forum bieden om zich bekend te maken. Ze kunnen zich aanbieden en informatie vragen op bovengenoemd adres. Daarnaast zal deze website ook kwaliteitsinstrumenten elektronisch ter beschikking stellen van de hogescholen die aangesloten zijn bij de TRIS-groep.

Hogescholen die bij de TRIS-groep willen aansluiten, vinden het contactadres op deze site. Tenslotte wil deze website ook een interactief forum zijn, waarop de gebruikers hun vragen en opmerkingen kunnen richten aan andere gebruikers.

Doelstellingen

Het EPOK-platform stelt zich tot doel kennis en ervaring op het gebied van Total Quality Management in het hoger Onderwijs in Europa uit te wisselen en te verspreiden. Dat gebeurt door :

  • optimaliseren van methoden voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs inclusief de elektronische versies van de methode;
  • stimuleren en begeleiden van vertalingen (Frans, Duits, Engels) van bovengenoemde methoden;
  • uitwisselen van ervaringen met het gebruik van het EFQM-model;
  • vergroten van elkaars deskundigheid middels trainingen, onderzoek, studiedagen;
  • opleiden van TRIS gecertificeerde assessoren;
  • onderhouden van contact met en informeren over de moederorganisatie EFQM;
  • onderhouden van internationale contacten met andere EFQM-adepten (ECoP, Centre for Integral Excellence, EOQ, HBO-expertgroep);
  • gesprekspartner zijn voor verenigingen/overheid (HBO-raad, VLHORA, VCK, Prose);
  • ervaringen uitwisselen over (internationale) auditing.

In het kader van het permanente streven naar kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs wil de website epok.org een informatie- en communicatiekanaal zijn ten dienste van het onderwijs.

Op deze website vindt U algemene informatie en actualiteit.